OZNAMY

Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Martine je zákaz prevádzky 5. triedy z dôvodu potvrdenia prípadu nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19.

Deti z 5. triedy ostávajú v karanténe od 19.1.2022 do 28.1.2022.

Garážička s novými dopravnými prostriedkami.

To je názov úspešného projektu v materskej škole, ktorý bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia. Počas letných prázdnin sa vďaka iniciatíve obce…

DOTÁCIA NA STRAVU V ŠJ

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu na všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu, resp. neuplatnia nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Stanovisko MPSVaR k dotáciám na stravu pre deti, ktoré sú v poslednom ročníku MŠ ( 5 ročné ) a nedovŕšili 6 rokov …

Prevádzka MŠ od 2.9.2021

Materské školy postupujú podľa Školského semaforu pre šk. rok 2021/2022, ktorý je zverejnený na web stránke minedu.sk. Verzia manuálu predstavuje prehľad opatrení k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, Covid automatu schváleného vládou SR a vyhlášok úradu Verejného zdravotníctva SR.

Informácie o prevádzke Materskej školy Zvonček sú v súbore Školský semafor 1.9.2021.
Prevádzka Materskej školy : od 2.9.2021 od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Čo máme nové v materskej škole ?

Prišla jar a s ňou pribudlo v areáli materskej školy nové prekvapenie pre deti : drevená dvojveža so šmýkačkou, lavičky, pieskovisko, pružinové hojdačky, preklápacia hojdačka, hrazda…