skolka@sucany.sk

Oznamy


Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ bude Materská škola od 6.4.2021 otvorená pre všetky deti.

Podmienkou vstupu zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcej osoby dieťaťa do priestorov materskej školy je negatívny test osôb nie starší ako 7 dní.

Zákonní zástupcovia vypíšu a odovzdajú pri nástupe dieťaťa do materskej školy čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - 11a).

Zákonní zástupcovia sa preukážu zamestnancom materskej školy negatívnymi výsledkami antigénového testu, alebo RT-PCR testu nie staršími ako 7 dní.

Žiadame rodičov detí, ktoré nenastúpia do materskej školy, aby si ich rodičia odhlásili zo stravy.

Šeky na stravu a školné na apríl 2021 budeme dávať 1.4.

  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a

31.03.2021


ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Sučany, Hurbanova 10 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na budúci školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne:

1. 5. 2021 – 31. 5. 2021

  Zápis a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole

15.03.2021


Oznamujeme rodičom, aby v roku 2021 Rodičovskému združeniu pri materskej škole NEPOUKAZOVALI 2% z daní.

11.03.2021