OZNAMY

Voľné pracovné miesto – Odborný zamestnanec v MŠ - školský psychológ, sociálny pedagóg

Informácie o voľnom pracovnom mieste:

Dotácia na stravu v ŠJ v budúcom školskom roku 2021 /2022

Vážení rodičia,
dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č.544 / 2010 Z. z. o dotáciách na základe ktorej budú od školského roka 2021/2022 realizované zmeny v poskytovaní dotácii na stravu :

1. Bude ukončené plošné poskytovanie dotácii vo výške 1,20€ v poslednom ročníku MŠ.
2. Poskytovanie dotácii na stravu sa bude týkať skupín detí:
a) rodina ( žiadateľ ) v životnom minime
b) rodina ( žiadateľ ) v hmotnej núdzi
c) rodina, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus

Z uvedeného dôvodu rodičia, ktorí spadajú do niektorej vyššie uvedenej skupiny a chcú si uplatniť dotáciu na stravu od 01.09.2021, sú povinní MŠ doložiť najneskôr do 23.07.2021:

-potvrdenie , že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima

– čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

3. Výška poskytnutej dotácie na stravu od 01.09.2021 bude 1,30 €

Žiadame zákonných zástupcov, aby potrebné doklady doručili do ŠJ pri MŠ najneskôr do 23.07.2021.

 

Bez doručenia potvrdenia a čestného vyhlásenia v stanovenom termíne dotácia v mesiaci september nemôže byť poskytnutá.

 

Čo máme nové v materskej škole ?

Prišla jar a s ňou pribudlo v areáli materskej školy nové prekvapenie pre deti : drevená dvojveža so šmýkačkou, lavičky, pieskovisko, pružinové hojdačky, preklápacia hojdačka, hrazda…

Voľné pracovné miesta – Odborný zamestnanec v MŠ Sučany, Rodičovský asistent v MŠ Sučany

Informácie o voľných pracovných miestach: