1. trieda - Kvietky

Pani učiteľky:

Kuzicová Ivana

Lovišeková Oľga

Využitie vypracovných projektov: