Jedálny lístok

Oznamy pre rodičov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo s účinnosťou od 01.09.2019 nové finančné pásma pre školské stravovanie.
Na základe tejto aktualizácie bude zmena poplatkov za stravu v školskej jedálni podľa 2. finančného pásma nasledovne.

Cena obedu v MŠ :

Cena potravín Réžia Spolu
Desiata

0,36€

0,36€

Obed
0,85 €
0,10 €
0,95 €
Olovrant
0,24 €
0,24 €

Spolu

1,55 €