skolka@sucany.sk

Jedálny lístok


od 12.04.2021 do 16.04.2021


Oznamy pre rodičov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo s účinnosťou od 01.09.2019 nové finančné pásma pre školské stravovanie.

Na základe tejto aktualizácie bude zmena poplatkov za stravu v školskej jedálni podľa 2. finančného pásma nasledovne.

Cena obedu v MŠ :

Cena potravín Réžia Spolu
Desiata 0,36€ 0,36€
Obed 0,85 € 0,10 € 0,95 €
Olovrant 0,24 € 0,24 €
Spolu 1,55 €


Dotácia k obedom zadarmo