skolka@sucany.sk

Kontakt

 • Materská škola "Zvonček" Sučany
 • Hurbanova 10
 • Sučany 03852
 • email: skolka@sucany.sk
 • mobil: 0911 832 018
 • tel: 043/4293226
 • tel: kuchyňa 043/4303077

Zriaďovateľ : Obec Sučany


 • p. riaditeľka: Mgr. Krčulová Andrea
 • p. zástupkyňa: Mgr. Litvajová Renáta
 • vedúca šk. jedálne: Blažová Andrea
 • školníčka: Berníková Božena
 • Vedúca metodického združenia : Mgr. Litvajová Renáta
 • Asistent učiteľa pre deti z MRK : Mgr. Lucia Bizoňová

 • 1.trieda: 3-4r. deti : Lovišeková Oľga, Ivana Kuzicová
 • 2.trieda: 3-4r. deti : Mgr. Krčulová Andrea, Mgr. Vavrečanová Milada
 • 3.trieda: 3-4r. deti : Mgr. Litvajová Renáta, Lilgová Marcela
 • 4.trieda: 4-5r. deti : Ivana Sýkorová, Rozsohová Katarína
 • 5.trieda: 5-6r. deti : Mgr. Lazišťanová Zuzana, Mgr. Šajgalíková Eva-zastupuje Petra Uheľová
 • 6.trieda: 5-6r. deti : Pálešová Silvia, Blahušiaková Jana

 • p.upratovačky: Berníková Božena, Remeníková Jana, Paštrnáková Jana
 • p.kuchárky: Lenka Čiljaková (hlavná kuchárka), Silvia Kolštromova, Martina Miháliková
 • Predseda - rada školy:
 • Martin Giert
 • Členovia - rada školy:
 • Ivana Kuzicová, Lenka Čiljaková, Mgr. Mária Slouková, Mgr. Zita Čechová, Daniela Remeníková, Katarína Rozsohová, Mgr. Nikola Hanáková, Ing. Dagmar Rendková, Mgr. Eva Belicová, Michaela Tichá

 • RZ pri MŠ Sučany - zloženie:
 • Predseda : Ing. Elena Kážmérová
 • 1. tr: Michaela Hlaďová
 • 2. tr: Alžbeta Berníková
 • 3. tr: Ing. Elena Kážmérová
 • 4. tr: Bc. Mária Brániková
 • 5. tr: Janka Bednárová
 • 6. tr: Ing. Petra Poliaková

Prevádzková doba MŠ : od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Úradné hodiny : p. riaditeľka MŠ : pondelok - piatok 10.00 hod. - 12.00 hod.

Počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru