Kontakt

Materská škola „Zvonček“ Sučany

Hurbanova 10
Sučany 03852
email: skolka@sucany.sk
mobil: 0911 832 018
tel: 043/4293226
tel: kuchyňa 043/4303077


Zriaďovateľ : Obec Sučany

p. riaditeľka: Mgr. Krčulová Andrea

p. zástupkyňa: Mgr. Litvajová Renáta
vedúca šk. jedálne: Blažová Andrea
školníčka: Berníková Božena
Vedúca metodického združenia : Mgr. Litvajová Renáta
Asistent učiteľa pre deti z MRK : Mgr. Lucia Bizoňová

1.trieda: 3-4r. deti : Lovišeková Oľga, Ivana Kuzicová

2.trieda: 3-4r. deti : Mgr. Krčulová Andrea, Mgr. Vavrečanová Milada
3.trieda: 3-4r. deti : Mgr. Litvajová Renáta, Lilgová Marcela
4.trieda: 4-5r. deti : Ivana Sýkorová, Rozsohová Katarína
5.trieda: 5-6r. deti : Mgr. Lazišťanová Zuzana, Mgr. Šajgalíková Eva-zastupuje Petra Uheľová
6.trieda: 5-6r. deti : Pálešová Silvia, Blahušiaková Jana

p.upratovačky: Berníková Božena, Remeníková Jana, Paštrnáková Jana

p.kuchárky: Lenka Čiljaková (hlavná kuchárka), Silvia Kolštromova, Martina Miháliková


Predseda – rada školy:
Martin Giert


Členovia – rada školy:
Ivana Kuzicová, Lenka Čiljaková, Mgr. Mária Slouková, Mgr. Zita Čechová, Daniela Remeníková, Katarína Rozsohová, Mgr. Nikola Hanáková, Ing. Dagmar Rendková, Mgr. Eva Belicová, Michaela Tichá

RZ pri MŠ Sučany – zloženie:

 

Predseda : Ing. Elena Kážmérová


1. tr: Michaela Hlaďová
2. tr: Alžbeta Berníková
3. tr: Ing. Elena Kážmérová
4. tr: Bc. Mária Brániková
5. tr: Janka Bednárová
6. tr: Ing. Petra Poliaková

Prevádzková doba MŠ : od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Úradné hodiny : p. riaditeľka MŠ : pondelok – piatok 10.00 hod. – 12.00 hod.

Počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.