Jedálny lístok

Oznamy pre rodičov

Zmena poplatkov za stravovanie v školskej jedálni od 01.01.2022 podľa 3. finančného pásma nasledovne.

Cena obedu v MŠ :

Cena potravín Réžia Spolu
Desiata
0,38 €
0,38 €
Obed
0,90 €
0,11 €
1,01 €
Olovrant
0,26 €
0,26 €

Spolu

1,65 €