skolka@sucany.sk

6. trieda - Janko Hraško

Pani učiteľky:

𝔍ℌ Blahušiaková Jana

𝔍ℌ Pálešová Silvia

Využitie vypracovných projektov:

  • ✔ Chlapci, pozor červená,
  • ✔ Grafomotorika detí predškolského veku,
  • ✔ Individuálna logopedická starostlivosť,
  • ✔ Preventívna logopedická starostlivosť“Jazýček šikovníček“,
  • ✔ Jar s knihou,
  • ✔ Regionálna výchova