# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

5. trieda - Motýliky

Pani učiteľky:

Mgr. Eva Šajgalíková

Petra Uheľová

Využitie vypracovných projektov: