2. trieda - Lienky

Pani učiteľky:

Mgr. Krčulová Andrea

Mgr. Vavrečanová Milada

Využitie vypracovných projektov: