# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

2. trieda - Lienky

Pani učiteľky:

Mgr. Krčulová Andrea

Mgr. Vavrečanová Milada

Využitie vypracovných projektov: