# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

6. trieda - JANKO HRAŠKO

Pani učiteľky:

Blahušiaková Jana

Pálešová Silvia

Využitie vypracovných projektov: