6. trieda - JANKO HRAŠKO

Pani učiteľky:

Blahušiaková Jana

Pálešová Silvia

Využitie vypracovných projektov: