# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

1. trieda - Kvietky

Pani učiteľky:

Kuzicová Ivana

Jana Pasztorová

Využitie vypracovných projektov: