Triedy

1. trieda - KVIETKY

2. trieda - LIENKY

3. trieda - SLNIEČKA

4. trieda - VČIELKY

5. trieda - MOTÝLIKY

6. trieda - JANKO HRAŠKO