# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

3. trieda - Slniečka

Pani učiteľky:

Lilgová Marcela

Mgr. Renáta Litvajová

Využitie vypracovných projektov: