Kontakt

Materská škola „Zvonček“ Sučany

Hurbanova 10
Sučany 03852
email: skolka@sucany.sk
mobil: 0911 832 018
tel: 043/4293226
telefón: kuchyňa – odhlasovanie zo stravy- sms : 0911317306

email : ms.jedalensucany@gmail.com

Zriaďovateľ : Obec Sučany

riaditeľka: Mgr. Krčulová Andrea

zástupkyňa: Mgr. Eva Šajgalíková
vedúca šk. jedálne: Blažová Andrea
školníčka: Berníková Božena
PROJEKT NP PRIM II.
pedagogický asistent : Iveta Begová

1.trieda: 3r. deti : Petra Uheľová, Ivana Kuzicová
2.trieda: 3r. deti : Mgr. Krčulová Andrea, Mgr. Vavrečanová Milada
3.trieda: 3-4r. deti : Mgr. Litvajová Renáta, Lilgová Marcela
4.trieda: 4-5r. deti : Ivana Sýkorová, Mgr. Lucia Bizoňová
5.trieda: 5-6r. deti :  Mgr. Eva Šajgalíková, Pasztorová Jana
6.trieda: 5-6r. deti : Pálešová Silvia, Blahušiaková Jana

upratovačky: Berníková Božena, Remeníková Jana, Paštrnáková Jana, Babčová Nina 1/2
kuchárky: Lenka Čiljaková (hlavná kuchárka), Silvia Kolštromova, Martina Miháliková, Babčová Nina 1/2

Predseda – rada školy:
Martin Giert
Členovia – rada školy:
Ivana Kuzicová, Lenka Čiljaková, Mgr. Mária Slouková, Daniela Remeníková, Mgr. Eva Belicová, Michaela Tichá, Alžbeta Berníková, Mgr. Mária Kolníková, Barbora Kostolánská, Petra Uheľová

RZ pri MŠ Sučany – zloženie:

predseda : Ing. Lenka Petrovová

1. tr: Michal Bukna
2. tr: Ing. Gabriela Pojezdálová
3. tr:  Jana Zimanová
4. tr:  Mgr. Daniela Húšťavová
5. tr: Mgr. Mária Kolníková
6. tr: Bc. Michaela Hlaďová

Prevádzková doba MŠ : od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Úradné hodiny : p. riaditeľka MŠ : pondelok – piatok 10.00 hod. – 12.00 hod.

Počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.