Kontakt

Materská škola „Zvonček“ Sučany

Hurbanova 10
Sučany 03852
email: skolka@sucany.sk
mobil: 0911 832 018
tel: 043/4293226
telefón: kuchyňa – odhlasovanie zo stravy- sms : 0911317306

email : ms.jedalensucany@gmail.com

Zriaďovateľ : Obec Sučany

p. riaditeľka: Mgr. Krčulová Andrea

p. zástupkyňa: Mgr. Litvajová Renáta
vedúca šk. jedálne: Blažová Andrea
školníčka: Berníková Božena
Vedúca metodického združenia : Mgr. Litvajová Renáta

 

PROJEKT NP PRIM II.
pedagogický asistent : Iveta Begová
odborný zamestnanec : Mgr. Jana Pečeňáková
rodičovský asistent : Sidónia Toráčová

1.trieda: 3r. deti : Petra Uheľová, Ivana Kuzicová
2.trieda: 3r. deti : Mgr. Krčulová Andrea, Mgr. Vavrečanová Milada
3.trieda: 3-4r. deti : Mgr. Litvajová Renáta, Lilgová Marcela
4.trieda: 4-5r. deti : Ivana Sýkorová, Mgr. Lucia Bizoňová
5.trieda: 5-6r. deti : Mgr. Lazišťanová Zuzana, Mgr. Šajgalíková Eva-zastupuje Nadežda Gallová
6.trieda: 5-6r. deti : Pálešová Silvia, Blahušiaková Jana

p.upratovačky:
Berníková Božena, Remeníková Jana, Paštrnáková Jana

p.kuchárky:
Lenka Čiljaková (hlavná kuchárka), Silvia Kolštromova, Martina Miháliková

Predseda – rada školy:
Martin Giert

Členovia – rada školy:
Ivana Kuzicová, Lenka Čiljaková, Mgr. Mária Slouková, Daniela Remeníková, Mgr. Eva Belicová, Michaela Tichá, Alžbeta Berníková, Mgr. Mária Kolníková, Barbora Kostolánská, Petra Uheľová

RZ pri MŠ Sučany – zloženie:

1. tr: Mgr. Daniela Húšťavová
2. tr: Ing. Barbora Fúčelová
3. tr:  Ing. Gabriela Pojezdálová
4. tr:  Mgr. Mária Kolníková
5. tr: Petra Adamcová
6. tr: Mgr. Lucia Bizoňová

Prevádzková doba MŠ : od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Úradné hodiny : p. riaditeľka MŠ : pondelok – piatok 10.00 hod. – 12.00 hod.

Počas prítomnosti riaditeľky na zariadení je možné vybaviť stránku v ktorúkoľvek hodinu prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru.