OZNAMY

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že Rozhodnutia o prijatí detí na školský rok 2022/2023 si treba prísť prevziať do materskej školy dňa 20.6. a 21.6.2022 / v pondelok a v utorok/ v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Prevzatie Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.