OZNAMY

Zápis detí do MŠ 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy Sučany, Hurbanova 10 oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na budúci školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne:

2. 5. 2022 – 13. 5. 2022

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

Venujte 2% z vašich daní

Milí rodičia, občania, darujte 2% z dane pre podporu Rodičovského združenia pri Materskej škole v Sučanoch .
Čas odovzdávania daňových priznaní, sa nám už opäť blíži a my by sme sa radi, tak ako po minulé roky, uchádzali o 2% z Vašej dane.
Stačí nám trochu Vášho času, aby sme život našim deťom v materskej škole mohli spríjemniť a zlepšiť, či už hmotným vybavením, alebo zmysluplnými aktivitami, ktoré môžeme financovať práve vďaka Vám.

Ďakujeme

Budeme radi, ak aktívne prispejete k osloveniu ľudí vo Vašom okolí a pomôžte nám tak realizovať naše plány pre deti. Nevyužitá možnosť poukázať 2% z dane skončí v štátnom rozpočte .
Rodičovské združenie pri Materskej škole
Hurbanova 10 ,
038 52 Sučany
Občianske združenie
IČO : 73196170711
Ďakujeme.
Mgr. A. Krčulová, riad. MŠ a Rodičovské združenie pri MŠ Sučany

Garážička s novými dopravnými prostriedkami.

To je názov úspešného projektu v materskej škole, ktorý bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia. Počas letných prázdnin sa vďaka iniciatíve obce…