OZNAMY

Vážení rodiča, dňa 20.9.2022 bude so súhlasom zriaďovateľa materská škola z technických príčin zatvorená. Dôvodom je prerušenie distribúcie elektriny.

Šeky za stravu a školné na mesiac september 2022

Šeky za stravu a školné na mesiac september 2022 je možné si vyzdvihnúť vo vestibule Materskej školy

 

od 24. augusta 2022 v čase

od 7:00 hod. – do 14 : 00 hodiny.

 

Doklad o zaplatení za stravu a školné na 9/2022 je potrebné doniesť do MŠ najneskôr do 5.9.2022, alebo poslať na email:

 

skolka@sucany.sk

ms.jedalensucany@gmail.com

 

Na základe zaplateného ústrižku je dieťa prihlásené na stravu!!!

 

Preplatky za stravu u detí, ktoré ukončili dochádzku v Materskej škole si môžete prísť vyzdvihnúť do pokladne Obecného úradu od 5.9.2022.

Riaditeľka MŠ a Vedúca ŠJ MŠ

Sučiansky záchranári deťom

Milí rodičia a deti,

dňa 29.8.2022 /v pondelok/ od 14, 00 hod. sa v areáli Základnej školy v Sučanoch uskutočnia ukážky techniky
hasičov a záchranárov zo Sučian.
Od 16, 00 hod. sa deti môžu tešiť na hudobno – zábavné vystúpenie “ PACI PAC „.
V prípade nepriaznivého počasia sa hudobné vystúpenie presúva do veľkej telocvične ZŠ.

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin bude materská škola
Z A T V O R E N Á

v čase od 1.08.2022 do 31.08.2022.

 

Materská škola bude so súhlasom zriaďovateľa MŠ dňa

2.9.2022 ZATVORENÁ.

 

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 začína 5.9.2022.