OZNAMY

Školné a strava MŠ

Šeky za stravu a školné na mesiac september 2023 je možné si vyzdvihnúť vo vestibule
Materskej školy

od 23. augusta 2023 v čase od 7:00 hod. – do 14:00 hodiny.

Doklad o zaplatení za stravu a školné na 9/2023 je potrebné doniesť do MŠ najneskôr
do 4.9.2023, alebo poslať na email:

skolka@sucany.sk

ms.jedalensucany@gmail.com

Na základe zaplateného ústrižku je dieťa prihlásené na stravu!!!

Preplatky za stravu u detí, ktoré ukončili dochádzku v Materskej škole si môžete prísť vyzdvihnúť do pokladne Obecného úradu od 4.9.2023.

Riaditeľka MŠ a Vedúca ŠJ MŠ

Oznamujeme rodičom,

že Materská škola bude vo štvrtok 27.7.2023 a v piatok 28.7.2023 so súhlasom zriaďovateľa z technických príčin ZATVORENÁ.

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas letných mesiacov júl a august bude materská škola:

OTVORENÁ pre nahlásené deti :
Od 3.7. 2023 do 28.7.2023

Z A T V O R E N Á
od 31.07.2023 do 31.08.2023.

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 začína 4.9.2023.