# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

4. trieda - VČIELKY

Pani učiteľky:

Ivana Sýkorová

Mgr. Lucia Bizoňová

Využitie vypracovných projektov: