# MŠ ZVONČEK SUČANY

# V TRIEDE

# V JEDÁLNI

# NA DVORE

Garážička s novými dopravnými prostriedkami.

To je názov úspešného projektu v materskej škole, ktorý bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia. Počas letných prázdnin sa vďaka iniciatíve obce na nevyužitej asfaltovej ploche v materskej škole podarilo zrealizovať nové dopravné ihrisko z termoplastického značenia. Aby bolo dopravné ihrisko čo najskôr funkčné, potrebovali sme zabezpečiť dopravné prostriedky pre deti od 3-6 rokov, ktoré budú spĺňať funkciu edukačnej pomôcky pri vyučovaní dopravnej výchovy. Deti budú prostredníctvom nich účastníkmi cestnej premávky ako kolobežkári, bicyklisti, vodiči áut…. Budú si rozvíjať pohybové zručnosti, sústredenosť, koordináciu, pozornosť a tým prispejeme k zníženiu nehôd detí v cestnej premávke . Zapojením sa do projektu sme získali z Nadácie Volkswagen Slovakia 1.499€ na dopravné pomôcky v podobe dopravných prostriedkov . Voľný priestor na školskom dvore sme využili na postavenie garážičky, do ktorej si budú môcť deti samostatne odkladať dopravné prostriedky. Z nadácie Volkswagen Slovakia sme na garážičku získali 999€.

Mgr. Andrea Krčulová- riaditeľka materskej školy